Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Mgr. Jana TOČEKOVÁ, PhD.
Narodená:
tel. 02/52962325
usapsekr@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

TOČEKOVÁ, Jana. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve = UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and their Applicability in Slovak Private Law. Karel Marek, Ján Husár (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2012. 185 s. ISBN 978-80-224-1270-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II. zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 92. ISBN 978-80-8168-573-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

TOČEKOVÁ, Jana. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve = UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and their Applicability in Slovak Private Law. Karel Marek, Ján Husár (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2012. 185 s. ISBN 978-80-224-1270-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] OVEČKOVÁ, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 286, 293. ISBN 978-80-8168-205-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

TOČEKOVÁ, Jana. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. 1. vyd. Bratislava : VEDA/Ústav štátu a práva SAV, 2012. 185 s. ISBN 978-80-224-1270-4.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, s. 143. ISBN 978-80-224-1314-5.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET