Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Členovia rad pracoviska

Členovia Vedeckej rady ÚŠaP SAV

interní:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

externí:

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, CSc.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET