Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Zoznam pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV

Vedúci vedecký pracovník DrSc.

JUDr., DrSc. Eduard Bárány usapedob@savba.sk 02/52962325
Prof. JUDr., DrSc. Oľga Ovečková usapovec@savba.sk 02/52962325 kl. 109

Samostatný vedecký pracovník CSc., PhD.

JUDr., CSc., LL.M. Peter Colotka usapcolo@savba.sk 02/52962325
JUDr., CSc. Ľudmila Gajdošíková usapduda@savba.sk 02/52962325 kl. 108
Dr.h.c. Prof. JUDr., PhD. Lucia Kurilovská usapluci@savba.sk 02/52962325 kl. 102
Doc., JUDr., CSc. Jozef Vozár usapvoza@savba.sk 02/52961833
JUDr., CSc. Katarína Zavacká usapzava@savba.sk 02/52962325 kl. 108

Vedecký pracovník CSc., PhD.

Mgr., Mgr., PhD., LL.M. Lucia Berdisová usapelbe@savba.sk 02/52962325 kl. 113
Doc., JUDr., PhD., LL.M. Katarína Chovancová usapkati@savba.sk 02/52962325 kl. 102
Mgr., PhD. Tomáš Jablonický usapjabl@savba.sk 02/52962325 kl. 108
Doc. Mgr., PhD. Marek Káčer usapsekr@savba.sk 02/52962325
Mgr., PhD. Barbora Králičková usapkral@savba.sk 02/52962325 kl. 110
JUDr., Mgr., PhD. Marián Kropaj usapsekr@savba.sk 02/52962325
JUDr., CSc. Peter Kukliš peter.kuklis@nrsr.sk 02/52962325
Mgr., PhD. Lukáš Lapšanský usapsekr@savba.sk 02/52962325 kl. 102
JUDr., PhD. Jana Točeková usapsekr@savba.sk 02/52962325
Mgr., LL.M. PhD. Adrián Tokár usapsekr@savba.sk 02/52962325

Odborný pracovník VŠ

JUDr. Viliam Janáč usapvilo@savba.sk 02/52962325
JUDr., LL.M. Zuzana Magurová usapmagu@savba.sk 02/52962325 kl. 107
Mgr., PhD. Andrea Škopová usapadka@savba.sk 02/52962325
JUDr. Tatiana Weissová usaptana@savba.sk 02/52962325 kl. 109
JUDr., PhD. Ľubomír Zlocha usapsekr@savba.sk 02/52962325 kl. 107

Odborný pracovník ÚSV

Mária Kovačovská usapsekr@savba.sk 02/52961833
Alžbeta Pelcová usapkniz@savba.sk 02/52962325 kl. 105
Viera Pinčeková usapvera@savba.sk 02/52962325 kl. 104

Doktorandi - interní

Ostatní pracovníci

Ľudmila Fedorčáková

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2018: 25


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET