Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Podujatia organizované ÚŠaP SAV
za obdobie 1996-2000

1996

- ÚŠaP SAV usporiadal pre študentov práva, politológie a Akadémie Policajného zboru SR jesennú školu "Právny štát: od inštitúcii k postmoderne", 16.-26.9.1996, Piešťany, 2O účastníkov zo Slovenska.

- Medzinárodná vedecká konferencia "Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve", 13.-15.11.1996, Piešťany, počet účastníkov zo Slovenska 21, zo zahraničia 3.

- Medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné právo v teórii a praxi súdov Slovenskej republiky" (21.-23.5.1996, Stará Lesná) Spoluorganizátori: Ústavný súd SR

1997

- ÚŠaP SAV usporiadal pre študentov práva, politológie a Akadémie Policajného zboru SR jesennú školu "Právna zodpovednosť", 13.- 21.9.1997, Piešťany, 28 účastníkov zo Slovenska.

- Medzinárodná vedecká konferencia "Štát a právo v postmodernej situácii" (18.-20.3.1997, Piešťany)

- Medzinárodná vedecká konferencia "Aktuálne otázky práva sociálneho zabezpečenia" (15.-17.4.1997, Piešťany)

- Medzinárodná vedecká konferencia "Problémy právneho štátu v Slovenskej republike" (28.-30.11.1997 Piešťany) Spoluorganizátor: Nadácia L. Novomeského

1998

- ÚŠaP SAV usporiadal pre študentov práva, politológie a Akadémie Policajného zboru SR jesennú školu Koncepcie a uplatňovanie ľudských práv 12.- 20.9.1998, Piešťany, 31 účastníkov zo Slovenska.

- Konferencia ”Spoločnosť s ručením obmedzeným” (19.-21.5.1998, Piešťany), počet účastníkov zo Slovenska: 21

- Konferencie "Hmotnoprávne a procesné problémy trestnej zodpovednosti" (25.-27.3.1998, Pieštany)

- Konferencia "Neziskové právo v Českej republike – aktuálne poznámky k teórii a praxi" (29.5.1998, Bratislava)

1999

- Medzinárodná vedecká konferencia "Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí“ (27.- 29.4.1999, Piešťany), 54 účastníkov, z toho 15 zo zahraničia

- ÚšaP SAV usporiadal pre študentov práva, politológie a Akadémie Polijacného zboru SR jesennú školu "Ľudské práva a právny status", 11.–20.9.1999, Piešťany, 36 účastníkov, z toho 11 zahraničných

2000

- Medzinárodná vedecká konferencia "Právna úprava politických strán“ (13.-15.1.2000, Piešťany), 44 účastníkov, z toho 12 zo zahraničia

- Medzinárodná vedecká konferencia "Trestnoprávna ochrana a zodpovednosť detí a mládeže“ (22.-24.3.2000, Piešťany), 27 účastníkov, z toho 8 zo zahraničia

- Medzinárodná vedecká konferencia "Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti" (s osobitným zreteľom na ochranu minoritných akcionárov), 26.-28.4.2000, Piešťany

- ÚšaP SAV usporiadal pre študentov práva, politológie a Akadémie Polijacného zboru SR jesennú školu "Právna regulácia politiky",  8.-17.9.2000, Piešťany, 32 účastníkov, z toho 13 zahraničných


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET