Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Tomáš Jablonický, PhD.
Narodený:
tel. 02/52962325 kl. 108
usapjabl@savba.sk
č. d. 52

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

JABLONICKÝ, Tomáš. Criminal Law for the Czechoslovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, vol. 101, special issue : 100th Anniversary of the Foundation of the Czechoslovak Republic, pp. 60-82. ISSN 0032-6984.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JABLONICKÝ, Tomáš. Report on the presentation of monograph A Centenary of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 88-89. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z iných kategórií

JABLONICKÝ, Tomáš. Report on the presentation of monograph A Centenary of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 88-89. ISSN 0032-6984.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET