Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Citácie z WOS

2004

ZAVACKA K THE LEGAL TRADITION AND THE LEGAL-SYSTEM IN SLOVAKIA DURING THE PERIOD OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC. HISTORICKY CASOPIS 42 (2): 215-225 1994 Boisserie E From the Austro-Hungarian compromise to independence (1867-1945): A look at the post-1989 Slovakian historiographical quarrel REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 35 (3): 39-65 SEP 2004

2005

BARANY E MOC A PRAVO BRATISLAVA: VEDA, 1997 Lubelcova G Alternative sanctions in the context of strategies of social control of criminality SOCIOLOGIA 37 (1): 33-58 2005

BARANY E PRÁVO V POSTMODERNEJ SITUACII PRAVNY OBZOR Roč. 80, č. 1 (1997), s. 4 Capikova S Between order and chaos : Law in the period of postcommunist transformation In Slovakia SOCIOLOGICKY CASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640 AUG 2005

BARANY E PRAVO A POLITIKA. PRAVNY OBZOR Roč. 73, č. 4 (1990), s. 289. Capikova S Between order and chaos: Law in the period of postcommunist transformation In Slovakia SOCIOLOGICKY CASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640 AUG 2005

ZAVACKA K NAVRHU ZMLUVY MEDZI SR A SVATOU STOLICOU OS (11) 2000 Tizik M The influence of legal regulations on the development of religious life in Slovak Republic SOCIOLOGIA 37 (1): 59-89 2005

ZAVACKA K PRAVNA KULTURA V MEDZIVOJNOVOM CESKOSLOVENKU PRAVNY OBZOR 87 (1):73-76 2004 Capikova S Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640 AUG 2005

ZAVACKA K PRAVNA KULTURA V MEDZIVOJNOVOM CESKOSLOVENSKU PRAVNY OBZOR 87 (1): 73-76 2004 Capikova S Between order and chaos: Law in the period of post-communist Transformation in Slovakia CHILD ABUSE Review 14 (5): 617-640

ZAVACKA K TRAGEDIA SLOVENSKYCH ZIDOV Medzinárodné sympozium. Banská Bystrica: DATEI, 1992 Kollar K On the history of the first philosophical journal in Slovakia FILOZOFIA 60 (10): 774-783 2005

2005

Citácie v zahraničných publikáciách:

ZAVACKÁ, K. The Anti-Jewish legislation of the Slovak State. In D.Toth et.al. The Tragedy of Slovak Jews. Banská Bystrica: Datei, 1992. s. 63. In Kirschbaum, S.J. A History of Slovakia. Second Edition: The Strugle for Survival. New York: Palgrave MacMillan, 2005. s. 30.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET