Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Citácie v domácich publikáciách

2004

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 87 a nasl. Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy - a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU - monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 24.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 87 a nasl. Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy - a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU - monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 29.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 90 -Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy - a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU - monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 35.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s 54-Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy - a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU - monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 51.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET